Detail projektu

Geodrom - Analýza nástrojů pro zpracování 3D dat

Období řešení: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018

Typ projektu: smluvní výzkum

Objednatel: GEODROM s.r.o.

Název anglicky
Geodrom - Analysis of Software Tools for 3D Data Processing
Typ
smluvní výzkum
Klíčová slova

Zpracování 3D dat

Abstrakt

Experimentální ověření vlastností a využitelnosti existujících softwarových nástrojů pro zpracování 3D dat uložených v různých datových formátech ve formě mračna 3D bodů.

Řešitelé
Španěl Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Veľas Martin, Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Publikace

2018

2017

Nahoru