Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail projektu

Assessing and Enhancing Emotional Competence for Well-Being (ECoWeB) in the Young: A principled, evidence-based, mobile-health approach to prevent mental disorders and promote mental well-being

Období řešení: 01.01.2018 - 31.12.2021

Agentura: Evropská komise EU

Program: Horizon 2020

Název česky
Vyhodnocování a zlepšování emoční kompetence pro duševní pohodu mladých: objektivní přístup využívající mobilní technologie s cílem prevence duševních poruch a podpory duševní pohody
Typ
grant
Abstrakt
Projekt se zabývá vyhodnocováním a zlepšováním emoční kompetence pro duševní pohodu mladých. Využívá mobilní technologie (především komunikaci prostřednictvím chytrých telefonů) a vytváří nové postupy prevence duševních poruch a podpory duševní pohody.
Řešitelé
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Otáhalová Sylva (UPGM FIT VUT)
Nahoru