Detail projektu

Assessing and Enhancing Emotional Competence for Well-Being (ECoWeB) in the Young: A principled, evidence-based, mobile-health approach to prevent mental disorders and promote mental well-being

Období řešení: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021

Typ projektu: grant

Kód: 754657

Agentura: Evropská komise EU

Program: Horizon 2020

Název česky
Vyhodnocování a zlepšování emoční kompetence pro duševní pohodu mladých: objektivní přístup využívající mobilní technologie s cílem prevence duševních poruch a podpory duševní pohody
Typ
grant
Abstrakt

Projekt se zabývá vyhodnocováním a zlepšováním emoční kompetence pro duševní pohodu mladých. Využívá mobilní technologie (především komunikaci prostřednictvím chytrých telefonů) a vytváří nové postupy prevence duševních poruch a podpory duševní pohody.

Řešitelé
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Nahoru