Detail projektu

enetCollect - Large-Scale Information Extraction and Gamification for Crowdsourced Language Learning

Období řešení: 1. 9. 2017 - 6. 3. 2021

Typ projektu: grant

Kód: CA 16105

Agentura: COST, European Cooperation in Science and Technology

Program: European Cooperation in Science and Technology (COST)

Název česky
enetCollect - Rozsáhlá extrakce informací a využití herních principů (gamifikace) pro osvojování nových jazyků na základě „moudrosti davů" (crowdsourcingu)
Typ
grant
Abstrakt

Cílem projektu je přispět k aktivitám COST Akce CA 16105 - enetCollect - v oblastech souvisejících s rozsáhlou extrakcí informací z webových zdrojů a gamifikací přípravy a anotování multimediálního obsahu, vhodného pro učení jazyků. Budeme se zabývat pokročilými metodami efektivního stahování webových zdrojů a sémantického obohacování shromážděného materiálu, stejně jako moderními technologiemi interakce člověka s počítačem, vtahujícími uživatele do procesu osvojování jazyků formou hry.

Řešitelé
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Hradiš Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Otrusina Lubomír, Ing. (UPGM FIT VUT)
Škoda Petr, RNDr. (UPGM FIT VUT)
Nahoru