Detail projektu

Cross-CPP - Ecosystem for Services based on integrated Cross-sectorial Data Streams from multiple Cyber Physical Products and Open Data Sources

Období řešení: 1.12.2017 - 30.11.2020

Typ projektu: grant

Kód: 780167

Agentura: Evropská komise EU

Program: Horizon 2020

Název česky
Cross-CPP - Ekosystém pro služby založené na integrovaných datových proudech, získávaných napříč sektory z více kyber-fyzikálních výrobků a otevřených datových zdrojů
Typ
grant
Abstrakt

Cílem projektu je vybudovat IT prostředí pro integraci a analýzy datových toků produkovaných masově používanými výrobky s kyber-fyzikálními rysy a otevřených datových zdrojů. Projekt vytvoří nové služby jdoucí napříč službami specifickými pro jednotlivé sektory s důrazem na zachování důvěrných komerčních informací, soukromí, práv k duševnímu vlastnictví a etických otázek s využitím kontextového přístupu.

Řešitelé
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Fajčík Martin, Ing. (UPGM FIT VUT)
Otrusina Lubomír, Ing. (UPGM FIT VUT)
Publikace

2019

Nahoru