Detail projektu

Cross-CPP - Ecosystem for Services based on integrated Cross-sectorial Data Streams from multiple Cyber Physical Products and Open Data Sources

Období řešení: 1.12.2017 - 30.11.2020

Agentura: Evropská komise EU

Program: Horizon 2020

Název česky
Cross-CPP - Ekosystém pro služby založené na integrovaných datových proudech, získávaných napříč sektory z více kyber-fyzikálních výrobků a otevřených datových zdrojů
Typ
grant
Abstrakt
Cílem projektu je vybudovat IT prostředí pro integraci a analýzy datových toků produkovaných masově používanými výrobky s kyber-fyzikálními rysy a otevřených datových zdrojů. Projekt vytvoří nové služby jdoucí napříč službami specifickými pro jednotlivé sektory s důrazem na zachování důvěrných komerčních informací, soukromí, práv k duševnímu vlastnictví a etických otázek s využitím kontextového přístupu.
Řešitelé
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Ali Anas, Ing. (UPGM FIT VUT)
Dočekal Martin, Ing. (UPGM FIT VUT)
Fajčík Martin, Ing. (UPGM FIT VUT)
Milet Tomáš, Ing. (UPGM FIT VUT)
Otáhalová Sylva (UPGM FIT VUT)
Otrusina Lubomír, Ing. (UPGM FIT VUT)
Veľas Martin, Ing. (UPGM FIT VUT)
Volf Tomáš, Ing. (UIFS FIT VUT)
Nahoru