Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail projektu

SAUCE - Smart Asset re-Use in Creative Environments

Období řešení: 01.01.2018 - 31.12.2020

Agentura: Evropská komise EU

Program: Horizon 2020

Název česky
SAUCE - Znovupoužívání chytrých aktiv v kreativních prostředích
Typ
grant
Abstrakt
Projekt SAUCE bude zkoumat, vyvíjet, ověřovat a demonstrovat profesionální nástroje a techniky vytváření chytřejšího obsahu, který  bude široce přizpůsobitelný: znovupoužitelný v různých kontextech, adaptovatelný pro různé účely použití i napříč obory, přizpůsobitelný uživatelským potřebám (např. různé způsoby sledování a uživatelského zážitku) a prostředí tvorby (s důrazem na možná budoucí užití).
Řešitelé
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Hradiš Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Otáhalová Sylva (UPGM FIT VUT)
Plascencia Alfredo C., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Šolony Marek, Ing., PhD. (UPGM FIT VUT)
Publikace

2019

Nahoru