Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Detail projektu

Počítačová podpora pro analýzu a predikci růstu a vývoje dítěte

Období řešení: 1. 5. 2018 - 30. 4. 2021

Typ projektu: grant

Kód: TL01000394

Agentura: Technologická agentura České republiky

Program: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Název anglicky
Computer-Aided Analysis and Prediction of the Child Growth and Development
Typ
grant
Klíčová slova

růst a vývoj dítěte; longitudinální růstová studie; software; pediatrie;

Abstrakt

Hlavním cílem projektu je vytvořit software pro pokročilou analýzu, modelování a predikce tělesného růstu dětí a dospívajících u zdravých lidí i patologických stavů. Program bude založen na interdisciplinární spolupráci mezi počítačovými informačními technologiemi, růstovou antropologií a pediatrií. Východiskem budou záznamy ze čtyř dostupných longitudinálních studií lidského růstu a nová měření dnešní české populace. Oproti tradičnímu přístupu bude software založen na statistickém modelování individuálních růstových křivek moderními metodami, bude zohledňovat dynamiku populačních změn lidského růstu a bude využívat údajů o relevantních anamnestických faktorech. Struktura funkcí a ovládání programu bude respektovat uživatelské požadavky cílové oblasti, zejména praktických lékařů.

Řešitelé
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Klíma Ondřej, Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Španěl Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Publikace

2018

Nahoru