Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Detail projektu

Možnosti tvorby komunitní genealogické databáze se sémantickou informací a zahrnutou neurčitostí

Období řešení: 1.3.2018 - 28.2.2021

Kód: TL01000130

Agentura: Technologická agentura České republiky

Program: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Název anglicky
Possibilities for creation of communite genealogical database with semantic information and uncertainty
Typ
grant
Klíčová slova
genealogie, serielní historické prameny, matriky, pozemkové knihy, počítačové vidění, databáze, nejistota
Abstrakt
Projekt zamýšlí vytvořit systém, do kterého by uživatelé mohli zadávat údaje ze serielních pramenů (matriky, pozemkové knihy, atd.) a výsledky navzájem sdílet. Umožní záznamy opravovat a doplňovat a bude dostatečně uživatelsky komfortní, aby bylo zadávání co nejpohodlnější. Nelze předpokládat, že bude možné z matriky přepsat všechny záznamy najednou, je tedy nutné uchovat informaci o tom, jak velká část matriky už je přepsána. Pro tyto účely bude systém automatizovaně rozpoznávat pozici záznamů a jejich počet na jednotlivých stránkách matrik. Dále systém umožní z přepsaných záznamů generovat co nejpřesněji rodokmeny.
Řešitelé
Rozman Jaroslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , hlavní řešitel
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Czernín David, Bc. (FIT VUT)
Hausvaterová Klára, Bc.
Hříbek David, Bc. (FIT VUT)
Illichmann David (FIT VUT)
Kočí Radek, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Kotačka Martin, Mgr. Bc. (MUNI)
Postulka Aleš, Bc. (FIT VUT)
Prostredníková Hana, Ing. (FIT VUT)
Svoboda Pavel, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Šorm Jan, Bc. (FIT VUT)
Tušimová Lucia, Bc. (FIT VUT)
Veigend Petr, Ing. (UITS FIT VUT)
Vostrý Zdeněk, Mgr.
Žák Marek, Ing. (UITS FIT VUT)
Publikace

2019

2018

Nahoru