Detail projektu

Distant Reading - Advanced Semantic Enrichment of Multi-Language Literary Text Collections

Období řešení: 3. 11. 2017 - 30. 4. 2022

Typ projektu: grant

Kód: CA16204

Agentura: COST, European Cooperation in Science and Technology

Program: European Cooperation in Science and Technology (COST)

Název česky
Pokročilé sémantické obohacování vícejazyčných kolekcí literních textů
Typ
grant
Abstrakt

Cílem projektu je přispět k aktivitám COST Akce CA 16204 - Distant-Reading - v oblastech souvisejících se sémantickým obohacováním rozsáhlých souborů literárních textů v různých jazycích. Budeme zkou-mat a vyvíjet pokročilé metody extrakce metadat a anotace obsahu, s cílem explicitní reprezentace široké škály sémantických struktur v textech, nové techniky adaptace stávajících zdrojů a nástrojů pro nové jazyky, oblasti a kontexty, a způsoby efektivní správy shromážděných zdrojů a kontroly jejich kva-lity a konzistence.

Řešitelé
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Otrusina Lubomír, Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Publikace

2021

Nahoru