Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail projektu

Advanced Semantic Enrichment of Multi-Language Literary Text Collections

Období řešení: 03.11.2017 - 02.11.2021

Agentura: COST, European Cooperation in Science and Technology

Program: European Cooperation in Science and Technology (COST)

Název česky
Pokročilé sémantické obohacování vícejazyčných kolekcí literních textů
Typ
grant
Abstrakt
Cílem projektu je přispět k aktivitám COST Akce CA 16204 - Distant-Reading - v oblastech souvisejících se sémantickým obohacováním rozsáhlých souborů literárních textů v různých jazycích. Budeme zkou-mat a vyvíjet pokročilé metody extrakce metadat a anotace obsahu, s cílem explicitní reprezentace široké škály sémantických struktur v textech, nové techniky adaptace stávajících zdrojů a nástrojů pro nové jazyky, oblasti a kontexty, a způsoby efektivní správy shromážděných zdrojů a kontroly jejich kva-lity a konzistence.
Řešitelé
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Otrusina Lubomír, Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Hradiš Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Nahoru