Detail projektu

Mnohoúrovňová bezpečnost v kritických aplikacích počítačových systémů

Období řešení: 1.6.2018 - 31.12.2020

Kód: LTE118019

Agentura: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Program: INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-EUREKA LTE217

Název anglicky
MuSiC - Multi-level Security for Critical Services
Typ
grant
Klíčová slova
Bezpečnost; vestavěné systémy
Abstrakt
Projekt je spojen s návrhem mezinárodního projektu MuSiC (Multi-level Security for Critical Services) podaného v rámci klastru Eureka/Penta konsorciem 17 evropských partnerů z pěti zemí (Francie, Španělsko, Belgie, Finsko a Česká republika). Tento mezinárodní projekt je zaměřen na vývoj technologie pro zabezpečení komunikujících vestavěných systémů proti útokům zvenčí. Uvažované řešení díky silnému konsorciu zahrne jak hardware těchto systémů (procesorová deska s vhodným procesorem podporujícím zabezpečenou zónu), zabezpečené prvky připojené k procesorové desce, zabezpečené výpočetní prostředí, komunikační vrstvu i ověření navržených technologií na případových studiích z oblasti systémů sledování dopravy a veřejného osvětlení a systémů ochrany osob a řešení katastrof.
Řešitelé
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Brada Tomáš (FIT VUT)
Červinka Radim, Bc. (FIT VUT)
Češka Milan, RNDr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Fiedor Tomáš, Ing. (UITS FIT VUT)
Gaďorek Petr, Ing. (CVT FIT VUT)
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing. (UITS FIT VUT)
Hellebrandt Lukáš, Ing. (UITS FIT VUT)
Holík Lukáš, Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Hrubý Martin, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Hruška Martin, Ing. (UITS FIT VUT)
Janků Petr, Ing. (UITS FIT VUT)
Kočí Radek, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Kraut Daniel, Ing. (FIT VUT)
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Lengál Ondřej, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Martiček Štefan, Ing. (FIT VUT)
Musil Martin, Ing. (UPGM FIT VUT)
Musil Petr, Ing. (UPGM FIT VUT)
Nosko Svetozár, Ing. (UPGM FIT VUT)
Očenáš Martin, Ing. (UITS FIT VUT)
Otáhalová Sylva (UPGM FIT VUT)
Peringer Petr, Dr. Ing. (UITS FIT VUT)
Pešková Daniela (FIT VUT)
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Skokanová Jana, Mgr. (CVT FIT VUT)
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Sušovský Tomáš, Ing. (FIT VUT)
Šoková Veronika, Ing. (UITS FIT VUT)
Turoňová Lenka, Ing. (UITS FIT VUT)
Vargovčík Pavol, Ing. (UITS FIT VUT)
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Publikace

2018

Nahoru