Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail projektu

User Activity Analysis and Emotional Competence Assessment for Investigation of Problematic Usage of the Internet

Období řešení: 23.10.2017 - 22.10.2021

Agentura: COST, European Cooperation in Science and Technology

Program: European Cooperation in Science and Technology (COST)

Název česky
Analýza aktivit uživatelů a vyhodnocování emoční kompetence pro zkoumání problematického vyžívání Internetu.
Typ
grant
Klíčová slova
analýza aktivit, vyhodnocování emoční kompetence
Abstrakt
Cílem projektu je přispět k aktivitám COST Akce CA 16207 - EU-PUI - v oblastech souvisejících s identifikací a analýzou aktivity uživatelů Internetu a vyhodnocování jejich emoční kompetence, s cílem nalezení obecných vzorců a schémat možných odborných zákroků proti duševním poruchám, souvisejícím s problematickým užíváním Internetu.
Řešitelé
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Hradiš Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Nahoru