Detail projektu

Tescan - Ovládání mikroskopu pomocí RGBD kamery

Období řešení: 1. 12. 2017 - 30. 4. 2018

Typ projektu: smluvní výzkum

Objednatel: TESCAN Brno, s.r.o.

Název anglicky
Microscope control with RGBD camera
Typ
smluvní výzkum
Klíčová slova

Ovládání mikroskopu pomocí RGBD kamery

Abstrakt

Předmětem smlouvy je studie proveditelnosti doplňkového ovládání mikroskopu SEM pomocí RGBD kamery. Toto zařízení bude pevně umístěno na displeji počítače mikroskopu a bude opticky zaměřeno na operátora. Pohyb operátora hlavou směrem k displeji bude ovlivňovat chování softwaru pro řízení mikroskopu.

TESCAN Brno, s.r.o. (dále TESCAN) připraví a do dvou týdnů od podpisu smlouvy předá zhotoviteli potřebné softwarové API v programu TESCAN pro řízení mikroskopu. API bude koncipováno nad protokolem TCP/IP tak, aby bylo možné spojení i vzdáleně po počítačové síti. Fakulta informačních technologií (dále FIT) zajistí sběr dat ze zařízení, filtraci dat, vyhodnocení základních gest uživatele, a předání zpracovaných informací pomocí softwarového API do softwaru TESCAN.

Řešitelé
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Najman Pavel, Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Publikace

2018

Nahoru