Detail projektu

Rozsáhlá extrakce informací a využití herních principů (gamifikace) pro osvojování nových jazyků na základě "moudrosti davů" (crowdsourcingu)

Období řešení: 1. 6. 2018 - 28. 2. 2021

Typ projektu: grant

Kód: LTC18006

Agentura: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Program: INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-COST

Název anglicky
Large-Scale Information Extraction and Gamification for Crowdsourced Language Learning
Typ
grant
Klíčová slova

Gamifikace; Učení jazyků; Extrakce informací; Crowdsourcing

Abstrakt

Cílem projektu je přispět k aktivitám COST Akce CA 16105 - enetCollect - v oblastech souvisejících s rozsáhlou extrakcí informací z webových zdrojů a gamifikací přípravy a anotování multimediálního obsahu, vhodného pro učení jazyků. Budeme se zabývat pokročilými metodami efektivního stahování webových zdrojů a sémantického obohacování shromážděného materiálu, stejně jako moderními technologiemi interakce člověka s počítačem, vtahujícími uživatele do procesu osvojování jazyků formou hry.

Řešitelé
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Najman Pavel, Ing. (UPGM FIT VUT)
Nahoru