Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail projektu

Rozsáhlá extrakce informací a využití herních principů (gamifikace) pro osvojování nových jazyků na základě "moudrosti davů" (crowdsourcingu)

Období řešení: 1.6.2018 - 28.2.2021

Kód: LTC18006

Agentura: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Program: INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-COST

Název anglicky
Large-Scale Information Extraction and Gamification for Crowdsourced Language Learning
Typ
grant
Klíčová slova
Gamifikace; Učení jazyků; Extrakce informací; Crowdsourcing
Abstrakt
Cílem projektu je přispět k aktivitám COST Akce CA 16105 - enetCollect - v oblastech souvisejících s rozsáhlou extrakcí informací z webových zdrojů a gamifikací přípravy a anotování multimediálního obsahu, vhodného pro učení jazyků. Budeme se zabývat pokročilými metodami efektivního stahování webových zdrojů a sémantického obohacování shromážděného materiálu, stejně jako moderními technologiemi interakce člověka s počítačem, vtahujícími uživatele do procesu osvojování jazyků formou hry.
Řešitelé
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Kolář Martin, M.Sc. (UPGM FIT VUT)
Kreslík František, Ing. (CVT FIT VUT)
Musil Martin, Ing. (UPGM FIT VUT)
Najman Pavel, Ing. (UPGM FIT VUT)
Otáhalová Sylva (UPGM FIT VUT)
Otrusina Lubomír, Ing. (UPGM FIT VUT)
Škoda Petr, RNDr. (UPGM FIT VUT)
Nahoru