Detail projektu

Pokročilé sémantické obohacování vícejazyčných kolekcí literárních textů

Období řešení: 1.6.2018 - 31.10.2021

Kód: LTC18054

Agentura: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Program: INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-COST

Název anglicky
Distant Reading for European Literary History
Typ
grant
Klíčová slova
Sémantika; Extrakce metadat
Abstrakt
Cílem projektu je přispět k aktivitám COST Akce CA 16204 - Distant-Reading - v oblastech souvisejících se sémantickým obohacováním rozsáhlých souborů literárních textů v různých jazycích. Budeme zkoumat a vyvíjet pokročilé metody extrakce metadat a anotace obsahu, s cílem explicitní reprezentace široké škály sémantických struktur v textech, nové techniky adaptace stávajících zdrojů a nástrojů pro nové jazyky, oblasti a kontexty, a způsoby efektivní správy shromážděných zdrojů a kontroly jejich kvality a konzistence.
Řešitelé
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Hradiš Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Juránek Roman, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Michal Bohumil, Ing. (CVT FIT VUT)
Milet Tomáš, Ing. (UPGM FIT VUT)
Musil Petr, Ing. (UPGM FIT VUT)
Otáhalová Sylva (UPGM FIT VUT)
Otrusina Lubomír, Ing. (UPGM FIT VUT)
Škoda Petr, RNDr. (UPGM FIT VUT)
Publikace

2019

Nahoru