Detail projektu

Pokročilé sémantické obohacování vícejazyčných kolekcí literárních textů

Období řešení: 1. 6. 2018 - 31. 10. 2021

Typ projektu: grant

Kód: LTC18054

Agentura: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Program: INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-COST

Název anglicky
Distant Reading for European Literary History
Typ
grant
Klíčová slova

Sémantika; Extrakce metadat

Abstrakt

Cílem projektu je přispět k aktivitám COST Akce CA 16204 - Distant-Reading - v oblastech souvisejících se sémantickým obohacováním rozsáhlých souborů literárních textů v různých jazycích. Budeme zkoumat a vyvíjet pokročilé metody extrakce metadat a anotace obsahu, s cílem explicitní reprezentace široké škály sémantických struktur v textech, nové techniky adaptace stávajících zdrojů a nástrojů pro nové jazyky, oblasti a kontexty, a způsoby efektivní správy shromážděných zdrojů a kontroly jejich kvality a konzistence.

Řešitelé
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Publikace

2019

Produkty

2019

Nahoru