Detail projektu

Vývoj indoor software určeného primárně pro cyklistiku - Rouvy AR

Období řešení: 1.11.2017 - 30.9.2020

Agentura: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Program: OP PIK - Aplikace

Název anglicky
Development of indoor software for cycling - Rouvy AR
Typ
grant
Klíčová slova
Zlepšení parametrů počítačového vidění
Abstrakt
Bude provedena analýza dat, analýza produktů, návrh nových postupů a implementace, provedení experimentů, vyhodnocení metody.
Řešitelé
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Bartl Vojtěch, Ing. (UPGM FIT VUT)
Behúň Kamil, Ing. (UPGM FIT VUT)
Bobák Petr, Ing. (UPGM FIT VUT)
Halas Jaromír (CVT FIT VUT)
Maiová Kateřina, Bc. (VCIT FIT VUT)
Matýšek Michal, Ing. (UPGM FIT VUT)
Nguyen Son Hai, Bc. (FIT VUT)
Otáhalová Sylva (UPGM FIT VUT)
Šolony Marek, Ing., PhD. (UPGM FIT VUT)
Špaňhel Jakub, Ing. (UPGM FIT VUT)
Tesařová Olga, Bc. (Děkanát FIT VUT)
Tomešek Jan, Ing. (UPGM FIT VUT)
Nahoru