Detail projektu

TEchnology TRAnsfer via Multinational Application eXperiments - TETRAMAX

Období řešení: 1. 4. 2018 - 31. 8. 2021

Typ projektu: grant

Agentura: Evropská komise EU

Program: Horizon 2020

Název česky
Transfer technologií skrze nadnárodní aplikační experimenty
Typ
grant
Klíčová slova

Internet věcí, digitální technologie, transfer technologií

Abstrakt

Cílem projektu je implementovat evropskou iniciativu "Smart Anything Everywhere" do oblasti nízkoenergetického počítání pro kyberfyzikální systémy a Internet věcí. Iniciativa propojuje technické a aplikační know-how, což napomáhá k efektivnějšímu a účinnějšímu přijímání pokročilých digitálních technologií malými a středními podniky. TETRAMAX je zaměřen na poskytování nových inovačních technologií evropskému průmyslu. Proces transferu technologií usnadní nově vybudovaná specializovaná síť kompetenčních center v oblasti nízkoenergetických systémů, díky níž budou moci podniky a společnosti zažádat o přístup k pokročilým technologiím a výzkumné instituce jim budou moci aktivně a efektivně své technologie nabízet.

Řešitelé
Leupers Rainer, prof. (RWTH) , hlavní řešitel
Palkovič Martin, Ing., Ph.D. (VCIT FIT VUT) , spoluřešitel
Češka Milan, prof. RNDr., CSc. (UITS FIT VUT)
Heidari Mona (UITS FIT VUT)
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
Produkty

2020

Nahoru