Detail projektu

Mezinárodní mobilita výzkumníků Vysokého učení technického v Brně

Období řešení: 1.3.2018 - 31.5.2022

Kód: EF16_027/0008371

Agentura: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Program: OPVVV PO2 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

Název anglicky
International mobility of researchers at the Brno University of Technology
Typ
grant
Klíčová slova
mobilita, výzkumník, výzkum, post-dok, junior, senior, zahraničí
Abstrakt
Projekt je zaměřen na realizaci mobilit výzkumných pracovníků VUT na zahraniční výzkumná pracoviště a mobilit zahraničních výzkumných pracovníků na výzkumná pracoviště VUT. Budou realizovány 4 typy mobilit: příjezdy zahraničních výzkumných pracovníků-post-doků do ČR - 12 mobilit; příjezdy zahraničních výzkumných pracovníků-seniorů do ČR - 12 mobilit; výjezdy výzkumných pracovníků-juniorů z ČR - 46 mobilit; výjezdy výzkumných pracovníků-seniorů z ČR - 12 mobilit; v součtu celkem 82 mobilit.
Řešitelé
Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c. (VUT v Brně) , hlavní řešitel
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Bartončík Jan (VCIT FIT VUT)
Beneš Karel, Ing. (UPGM FIT VUT)
Bergerová Pavla, Mgr. (VCIT FIT VUT)
Biswas Sangeeta, Ph.D. (UITS FIT VUT)
Drahošová Michaela, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Kavalová Radka, Mgr. (VCIT FIT VUT)
Kohlová Renata, Ing. (UPGM FIT VUT)
Kotlanová Sabina, Ing. (VCIT FIT VUT)
Maiová Kateřina, Bc. (VCIT FIT VUT)
Mrázek Vojtěch, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Zeinali Hossein, Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Zelená Martina, Ing. (VCIT FIT VUT)
Publikace

2019

2018

Nahoru