Detail projektu

Mezinárodní mobilita výzkumníků Vysokého učení technického v Brně

Období řešení: 1. 3. 2018 - 31. 5. 2022

Typ projektu: grant

Kód: EF16_027/0008371

Agentura: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Program: OPVVV PO2 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

Název anglicky
International mobility of researchers at the Brno University of Technology
Typ
grant
Klíčová slova

mobilita, výzkumník, výzkum, post-dok, junior, senior, zahraničí

Abstrakt

Projekt je zaměřen na realizaci mobilit výzkumných pracovníků VUT na zahraniční výzkumná pracoviště a mobilit zahraničních výzkumných pracovníků na výzkumná pracoviště VUT. Budou realizovány 4 typy mobilit: příjezdy zahraničních výzkumných pracovníků-post-doků do ČR - 12 mobilit; příjezdy zahraničních výzkumných pracovníků-seniorů do ČR - 12 mobilit; výjezdy výzkumných pracovníků-juniorů z ČR - 46 mobilit; výjezdy výzkumných pracovníků-seniorů z ČR - 12 mobilit; v součtu celkem 82 mobilit.

Řešitelé
Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c. (VUT v Brně) , hlavní řešitel
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Publikace

2019

2018

Nahoru