Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Detail projektu

Umělá inteligence pro dopravní a průmyslové vidění

Období řešení: 1.9.2019 - 31.12.2021

Kód: TH04010144

Agentura: Technologická agentura České republiky

Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

Název anglicky
AI for Traffic and Industry Vision
Typ
grant
Klíčová slova
chytrá kamera; videozpracování v dopravě; zpracování obrazu a videa; computer vision
Abstrakt
Cílem je zlepšit a rozšířit možnosti videosystémů pro monitorování dopravy a detekce dopravních přestupků. Motivací je zlepšení užitných
vlastností videosystémů pro z pohledu zákazníků, zjednodušení nastavování a údržby, ale i nové možnosti systémů a zjednodušení (a případně
zlevnění) jejich konstrukce. Typickým uživatelem systémů jsou buď policie (například Policie ČR nebo obecní policie) nebo organizace
spravující komunikace (například ŘSD, TSK Praha. BKOM). Očekávaný přínos z pohledu ekonomického je udržení, případně mírné zvětšení trhu
v ČR, ale zejména podpora exportu zařízení.
Řešitelé
Honec Petr, Ing., Ph.D. (CAMEA) , hlavní řešitel
Bařina David, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Juříček Zdeněk, Sr. (CVT FIT VUT)
Musil Martin, Ing. (UPGM FIT VUT)
Musil Petr, Ing. (UPGM FIT VUT)
Otáhalová Sylva (UPGM FIT VUT)
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
Nahoru