Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Detail projektu

Umělá inteligence pro dopravní a průmyslové vidění

Období řešení: 1. 9. 2019 - 31. 12. 2021

Typ projektu: grant

Kód: TH04010144

Agentura: Technologická agentura České republiky

Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

Název anglicky
AI for Traffic and Industry Vision
Typ
grant
Klíčová slova

chytrá kamera; videozpracování v dopravě; zpracování obrazu a videa; computer vision

Abstrakt

Cílem je zlepšit a rozšířit možnosti videosystémů pro monitorování dopravy a detekce dopravních přestupků. Motivací je zlepšení užitných
vlastností videosystémů pro z pohledu zákazníků, zjednodušení nastavování a údržby, ale i nové možnosti systémů a zjednodušení (a případně
zlevnění) jejich konstrukce. Typickým uživatelem systémů jsou buď policie (například Policie ČR nebo obecní policie) nebo organizace
spravující komunikace (například ŘSD, TSK Praha. BKOM). Očekávaný přínos z pohledu ekonomického je udržení, případně mírné zvětšení trhu
v ČR, ale zejména podpora exportu zařízení.

Řešitelé
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Bařina David, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Musil Martin, Ing. (UPGM FIT VUT)
Musil Petr, Ing. (UPGM FIT VUT)
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Nahoru