Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Detail projektu

Umělá inteligence pro dopravní a průmyslové vidění

Období řešení: 1. 9. 2019 - 30. 11. 2021

Typ projektu: grant

Kód: TH04010144

Agentura: Technologická agentura České republiky

Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

Název anglicky
AI for Traffic and Industry Vision
Typ
grant
Klíčová slova

chytrá kamera; videozpracování v dopravě; zpracování obrazu a videa; computer vision

Abstrakt

Cílem je zlepšit a rozšířit možnosti videosystémů pro monitorování dopravy a detekce dopravních přestupků. Motivací je zlepšení užitných
vlastností videosystémů pro z pohledu zákazníků, zjednodušení nastavování a údržby, ale i nové možnosti systémů a zjednodušení (a případně
zlevnění) jejich konstrukce. Typickým uživatelem systémů jsou buď policie (například Policie ČR nebo obecní policie) nebo organizace
spravující komunikace (například ŘSD, TSK Praha. BKOM). Očekávaný přínos z pohledu ekonomického je udržení, případně mírné zvětšení trhu
v ČR, ale zejména podpora exportu zařízení.

Řešitelé
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Bařina David, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Gaďorek Petr, Ing. (CVT FIT VUT)
Musil Martin, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Musil Petr, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Skokanová Jana, Mgr. (CVT FIT VUT)
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Publikace

2021

Produkty

2021

2020

Nahoru