Detail projektu

Kunst - Nástroj pro tvorbu schémat technologických procesů v oblasti čistíren odpadních vod

Období řešení: 2. 5. 2018 - 31. 5. 2019

Typ projektu: smluvní výzkum

Objednatel: KUNST, spol. s r.o.

Název anglicky
A tool for creating technological schemas of wastewater treatment plants
Typ
smluvní výzkum
Klíčová slova

technologický proces, čistírna odpadních vod, bilanční výpočty, nástrojová podpora

Abstrakt

Projekt se věnuje výzkumu v oblasti návrhu technologických procesů čistíren odpadních vod, jehož cílem je vytvoření simulačního jádra pro výpočty hmotnostních a energetických bilancí kombinovaných technologických linek. Simulační jádro bude doplněno nástrojovou podporou pro tvorbu a bilanční výpočty navržených technologických procesů.

Řešitelé
Kočí Radek, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , hlavní řešitel
Publikace

2018

Nahoru