Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail projektu

Navrhování a využívání knihoven aproximativních obvodů

Období řešení: 01.01.2019 - 31.12.2021

Kód: GA19-10137S

Agentura: Grantová agentura České republiky

Program: Standardní projekty

Název anglicky
Designing and exploiting libraries of approximate circuits
Typ
grant
Klíčová slova
aproximativní obvod, počítačem podporovaný návrh, genetické programování, evoluční hardware, knihovna číslicových obvodů
Abstrakt
Aproximativní obvody jsou stavební bloky složitých systémů na čipu, které dokáží přizpůsobit kvalitu produkovaného výstupu dostupnému příkonu. Návrh aproximativního obvodu, který bude vykazovat dobrý kompromis mezi chybou a dalšími parametry, je stále návrhářskou výzvou. Navrhujeme zkrátit dobu návrhu a zvýšit složitost obvodů, které jsou rutinně aproximovány, tím, že (i) vytvoříme obsáhlou knihovnu elementárních aproximativních obvodů a (ii) zavedeme vhodné kompoziční algoritmy využívající elementárních obvody dostupné v knihovně. Sestavení složitého aproximativního obvodu z elementárních aproximativních obvodů je obtížný problém, protože není obecně zřejmé, jak provést (de)kompozici a jak se budou chyby elementárních aproximativních obvodů projevovat na globální úrovni. Projekt směřuje k následujícím přínosům: (i) účinné deterministické a evoluční kompoziční algoritmy pro návrh aproximativních obvodů, (2) knihovna obsahující přes 1 milion aproximativních obvodů a (3) získání nových znalostí o aproximativních obvodech analýzou dat z knihovny.  
Řešitelé
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , hlavní řešitel
Bidlo Michal, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Grochol David, Ing. (UPSY FIT VUT)
Hodaň David, Ing. (UPSY FIT VUT)
Husa Jakub, Ing. (UPSY FIT VUT)
Kocnová Jitka, Ing. (UPSY FIT VUT)
Mrázek Vojtěch, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Nevoral Jan, Ing. (UPSY FIT VUT)
Piňos Michal, Bc. (FIT VUT)
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Vaverka Filip, Ing. (UPSY FIT VUT)
Wiglasz Michal, Ing. (UPSY FIT VUT)
Publikace

2019

Nahoru