Detail projektu

Automaty v rozhodovacích procedurách a verifikaci

Období řešení: 1.1.2019 - 31.12.2021

Kód: GA19-24397S

Agentura: Grantová agentura České republiky

Program: Standardní projekty

Název anglicky
Automata for Decision Procedures and Verification
Typ
grant
Klíčová slova
Konečné automaty na konečných i nekonečných objektech, heuristiky pro efektivní operace s automaty, rozhodovací procedury, formální analýza a verifikace, analýza programů s ukazateli, analýza programů s řetězci, analýza konečnosti běhu a vlastností typu živost.
Abstrakt
Cílem projektu je navrhnout efektivní heuristiky pro efektivní práci s různými typy automatů. Tyto techniky budou následně ověřeny v oblasti analýzy práce s pamětí, práce s řetězci a v oblasti ověřování konečnosti běhu, resp. vlastností typu živost.
Řešitelé
Holík Lukáš, Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT) , hlavní řešitel
Strejček Jan, doc. RNDr., Ph.D. (FI MUNI) , spoluřešitel
Češka Milan, RNDr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Havlena Vojtěch, Ing. (UITS FIT VUT)
Hruška Martin, Ing. (UITS FIT VUT)
Janků Petr, Ing. (UITS FIT VUT)
Lengál Ondřej, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Matyáš Jiří, Ing. (UITS FIT VUT)
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Šoková Veronika, Ing. (UITS FIT VUT)
Turoňová Lenka, Ing. (UITS FIT VUT)
Vargovčík Pavol, Ing. (UITS FIT VUT)
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Publikace

2019

Produkty

2019

2015

Nahoru