Detail projektu

AUTODEV - Automaty v rozhodovacích procedurách a verifikaci

Období řešení: 1.1.2019 - 31.12.2021

Typ projektu: grant

Kód: GA19-24397S

Agentura: Grantová agentura České republiky

Program: Standardní projekty

Název anglicky
Automata for Decision Procedures and Verification
Typ
grant
Klíčová slova

Konečné automaty na konečných i nekonečných objektech, heuristiky pro efektivní operace s automaty, rozhodovací procedury, formální analýza a verifikace, analýza programů s ukazateli, analýza programů s řetězci, analýza konečnosti běhu a vlastností typu živost.

Abstrakt

Cílem projektu je navrhnout efektivní heuristiky pro efektivní práci s různými typy automatů. Tyto techniky budou následně ověřeny v oblasti analýzy práce s pamětí, práce s řetězci a v oblasti ověřování konečnosti běhu, resp. vlastností typu živost.

Řešitelé
Holík Lukáš, Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT) , hlavní řešitel
Strejček Jan, doc. RNDr., Ph.D. (FI MUNI) , spoluřešitel
Lengál Ondřej, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Publikace

2020

2019

Produkty

2019

2015

Nahoru