Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Detail projektu

Průzkum a edukace občanů České republiky v oblasti biometrie

Období řešení: 1.1.2019 - 31.12.2021

Kód: TL02000134

Agentura: Technologická agentura České republiky

Program: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Název anglicky
Survey and education of citizens of the Czech Republic in the field of biometrics
Typ
grant
Klíčová slova
biometrie; biometrický systém; biometrický údaj; edukace; riziko zneužití; průzkum populace; sociodemografická diverzita
Abstrakt
Cílem projektu je realizace studie znalostí biometrických systémů a manipulace s biometrickými údaji mezi občany České republiky, s důrazem na znalost rizik vyplývajících z používání těchto systémů. Zaměříme se na různé věkové kategorie, profesní skupiny a osoby s různým vzděláním. Na základě této studie poté připravíme 1) certifikovanou metodiku pro Policii ČR, ÚOOÚ a vládní organizace a 2) brožuru pro relevantní stakeholdery, se kterými uspořádáme i 3) edukativně-diseminační, participativní workshop, který přispěje k zajištění relevantního přenosu do praxe. Elektronická brožura bude volně k dispozici ve formátu uzpůsobeném pro tisk pro zajištění její dostupnosti. Tyto materiály budou vytvořeny během tří let realizace projektu.
Řešitelé
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , hlavní řešitel
Dvořáčková Kristýna, Ing., MSc (VCIT FIT VUT)
Goldmann Tomáš, Ing. (UITS FIT VUT)
Kachlík Libor, Mgr. (PolicieČR)
Kanich Ondřej, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Pernický Radim, Ing. (UITS FIT VUT)
Sobańská Barbora, Ing., MPA (Děkanát FIT VUT)
Publikace

2019

Nahoru