Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Detail projektu

Průzkum a edukace občanů České republiky v oblasti biometrie

Období řešení: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021

Typ projektu: grant

Kód: TL02000134

Agentura: Technologická agentura České republiky

Program: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Název anglicky
Survey and education of citizens of the Czech Republic in the field of biometrics
Typ
grant
Klíčová slova

biometrie; biometrický systém; biometrický údaj; edukace; riziko zneužití; průzkum populace; sociodemografická diverzita

Abstrakt

Cílem projektu je realizace studie znalostí biometrických systémů a manipulace s biometrickými údaji mezi občany České republiky, s důrazem na znalost rizik vyplývajících z používání těchto systémů. Zaměříme se na různé věkové kategorie, profesní skupiny a osoby s různým vzděláním. Na základě této studie poté připravíme 1) certifikovanou metodiku pro Policii ČR, ÚOOÚ a vládní organizace a 2) brožuru pro relevantní stakeholdery, se kterými uspořádáme i 3) edukativně-diseminační, participativní workshop, který přispěje k zajištění relevantního přenosu do praxe. Elektronická brožura bude volně k dispozici ve formátu uzpůsobeném pro tisk pro zajištění její dostupnosti. Tyto materiály budou vytvořeny během tří let realizace projektu.

Řešitelé
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , hlavní řešitel
Goldmann Tomáš, Ing. (UITS FIT VUT)
Kanich Ondřej, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Publikace

2019

Nahoru