Detail projektu

Test-it-off: robotizované offline testování produktů

Období řešení: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021

Typ projektu: grant

Kód: FV40052

Agentura: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Program: TRIO

Název anglicky
Test-it-off: Robotic offline product testing
Typ
grant
Klíčová slova

robotizace, testování, optimalizace

Abstrakt

Cílem projektu je robotizace stávajících i nových pracovišť pro testování desek plošných spojů za účelem optimalizace využití kvalifikované pracovní síly. Pro nasazení systému nebude třeba provádět významné úpravy stávajících pracovišť ani pracovních nebo logistických postupů. Bezpečný spolupracující robot bude za pomocí pokročilých metod počítačového vidění vybírat volně ložené DPS z beden, automaticky je ukládat do testeru a odkládat na určené místo dle výsledku testu. Jeden robot obslouží až dvě pracoviště, čímž bude maximalizováno jeho využití. Za běžného provozu zvládne po krátkém zaškolení obsluhu systému včetně úpravy nastavení pro nový typ DPS běžný pracovník, čímž dojde ke snížení nákladů pro koncového zákazníka. Další úspora vznikne samotnou robotizací pracoviště. Aktuálně každé stanoviště běžně obsluhuje jeden pracovník, který musí vykonávat velice stereotypní činnost. Možnost přeřazení takového pracovníka na více tvůrčí práci je vítanou pomocí v dnešní složité situaci na trhu práce. K vizualizaci aktuálního stavu, úpravám nastavení a provozních parametrů bude použito přenosné zařízení s rozšířenou realitou, umožňující zobrazení informací přímo v pracovním prostoru robotu. V minimální variantě bude systém nasazen u zákazníka již během prvního roku trvání projektu a průběžně tak budou integrovány poznatky získané z tohoto testovacího provozu. Hlavním výsledkem projektu bude funkční vzorek zařízení, v jehož dalším vývoji a komercionalizaci bude pokračovat koordinátor projektu - společnost KINALI. V rámci projektu FIT VUT vytvoří sadu softwarových knihoven pro vizualizaci a konfiguraci robotického pracoviště pomocí rozšířené reality, která bude následně uvolněna jako open-source a bude dále sloužit pro výukové a výzkumné účely. V průběhu projektu vznikne několik publikací.

Řešitelé
Materna Zdeněk, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Bambušek Daniel, Ing. (UPGM FIT VUT)
Beran Vítězslav, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Kapinus Michal, Ing. (UPGM FIT VUT)
Skokanová Jana, Mgr. (CVT FIT VUT)
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Publikace

2022

Produkty

2021

Nahoru