Detail projektu

Validované datové úložiště - VDU

Období řešení: 1.7.2019 - 30.6.2021

Typ projektu: grant

Kód: FV40176

Agentura: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Program: TRIO

Název anglicky
Validated Data Storage
Typ
grant
Klíčová slova

úložiště, cloud, farmacie, laboratoř

Abstrakt

Vývoj inovativního cloudového a on premise softwarového řešení "Validované datové úložiště (VDU)" pro regulované farmaceutické (GMP) a ISO 17025 akreditované laboratoře umožňující (i) sdílení a výměnu informací zúčastněných stran, (ii) splnění legislativních požadavků na integritu dat a (iii) urychlení přípravy na audity a inspekce jakosti státních autorit, (iv) zvýšení efektivity a produktivity práce.

Řešitelé
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , hlavní řešitel
Bartík Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Nahoru