Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail projektu

NTT - Speech enhancement front-end for robust automatic speech recognition with large amount of training data

Období řešení: 1.1.2019 - 31.12.2019

Agentura: NTT Corporation

Název česky
Parametrizace s obohacováním řeči pro robustní automatické rozpoznávání řeči s velkým objemem trénovacích dat
Typ
smluvní výzkum
Klíčová slova
rozpoznávání řeči, odolnost, velký objem dat,
Abstrakt
Cílem společného výzkumu je vyvinout technologie parametrizace s obohacováním řeči pro robustní automatické rozpoznávání řeči s velkým objemem trénovacích dat v rámci spolupráce mezi VUT a NTT. Práce je založena na nízkodimenzionálních reprezentacích dat (embeddings) produkovaných neuronovými sítěmi v různých místech řetězce zpracování.
Řešitelé
Žmolíková Kateřina, Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Černocký Jan, doc. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Szőke Igor, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Publikace

2019

Nahoru