Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci Národní centra kompetence 1
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Detail projektu

Artificial Intelligence Driven Autonomy

Období řešení: 1.1.2019 - 31.12.2020

Typ projektu: grant

Kód: TN01000029/02

Agentura: Technologická agentura České republiky

Program: Národní centra kompetence 1

Název česky
Autonomie řízená umělou inteligencí
Typ
grant
Klíčová slova

agent; autonomie; expertní systém; letecký výcvik; model chování; letecký simulátor; software; strojové učení; umělá inteligence; uživatelské rozhraní; velká data

Abstrakt

Pilotní výcvik patří k časově a finančně náročným aktivitám. Jeho koncepce odráží nejen technický a technologický pokrok v letectví, ale i vysoký standard společenských očekávání. V kontextu pokročilých kyberneticko-fyzikálních systémů, strojového učení (ML) a umělé inteligence (AI), představuje moderní pilotní výcvik významnou vědeckou, obchodní a společenskou výzvu. Hlavním cílem projektu je vyvinout soubor softwarových nástrojů pro AI řízenou autonomii agentů pro moderní syntetické pilotní výcvikové platformy. Uživateli projektových výstupů budou výcvikové organizace a poskytovatelé simulačních produktů. Projektové výstupy zvýší přidanou hodnotu produktů a služeb národního leteckého průmyslu a posílí jeho globální konkurenceschopnost.

Řešitelé
Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBA (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Černocký Jan, doc. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
Grézl František, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT)
Prustoměrský Milan, Ing. (UPGM FIT VUT)
Vlk Jan, Ing. (UPGM FIT VUT)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
Nahoru