Detail projektu

TESCAN 3DIM - Metody hlubokého učení pro zpracování 3D obrazových dat

Období řešení: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

Typ projektu: smluvní výzkum

Objednatel: TESCAN 3DIM, s.r.o.

Název anglicky
Deep learning methods for 3D image processing
Typ
smluvní výzkum
Klíčová slova

hluboké učení, konvoluční neuronové sítě, CNN, rozpoznávání 3D obrazových dat

Abstrakt

Předmětem spolupráce je vypracování rešerší současných metod a trendů v oblasti zpracování a analýzy 3D obrazových dat moderními metodami hlubokého učení. Tvorbě analýz vhodnosti využití současných metod pro potřeby a úlohy definované Partnerem a experimentálním ověření vlastností vybraných metod a konzultacích již existujících řešení Partnera a technické pomoci při jejich inovaci.

Řešitelé
Hajduk Petr, Ing. (Děkanát FIT VUT) , hlavní řešitel
Kodym Oldřich, Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Španěl Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Publikace

2019

Nahoru