Detail projektu

InterpRISe - Interregional Co-operation for Promoting Regional Innovation Strategies (RIS) in Europe

Období řešení: 1. 1. 2002 - 11. 12. 2002

Typ projektu: grant

Kód: Phare 00-0047

Agentura: European Commision - Tempus Phare

Program:

Název česky
InterpRISe - meziregionální spolupráce pro podporu regionálních inovačních strategií v Evropě
Typ
grant
Klíčová slova

Informační technologie, výuka oboru Informační technologie

Abstrakt
  • Zahájení výuky oboru Informační technologie na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Spolupráce s renomovanými světovými a tuzemskými firmami působícími v regionu, diskuse o osnovách předmětů s ohledem na požadavky praxe.
  • Příprava na pokrytí objemu výuky v souvislosti s výrazným nárůstem počtu studentů na nově vznikající FIT VUT v Brně (personální obsazení a vybavení učeben).
  • Navázání spolupráce se společnostmi působícími v regionu v oblasti IT při hledání nových forem společné vědecko-výzkumné činnosti.
Řešitelé
Publikace

2003

2002

Nahoru