Detail projektu

Topografická analýza obrazu s využitím metod hlubokého učení

Období řešení: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2022

Typ projektu: grant

Kód: LTAIZ19004

Agentura: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Program: INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-ACTION

Název anglicky
Deep-Learning Approach to Topographical Image Analysis
Typ
grant
Klíčová slova

image geo-lokalizace, topografické informace, registrace obrazu, hluboké učení, počítačové vidění

Abstrakt

Projekt se zaměřuje na aktuální problémy počítačového vidění, zejména na vizuální lokalizaci v přírodním prostředí. Vizuální lokalizace kamery ve venkovním prostředí není v současnosti vyřešeným problémem, přestože nabízí celou řadu atraktivních aplikací od automatického porozumění obrazu, přes aplikace rozšířené reality až po navigaci samořiditelných vozidel a letounů. Projekt si klade za cíl výzkum nových metod pro lokalizaci kamery založených na registraci (angl. matching) multimodálních dat, zejména fotografické informace, syntetických (angl. rendered) obrazů, hloubkové informace a terénních modelů s využitím aktuálních metod strojového učení, zejména hlubokých neuronových sítí (DNN). Vedle využití terénních dat ve formě grafických modelů bude zkoumána také alternativa predikce hloubkové informace ze vstupní fotografie. Skupina CPhoto@FIT se dlouhodobě daným problémem zabývá a do projektu přináší hluboké zkušenosti výzkumné i aplikační, izraelskému partnerovi dále nabízí unikátní datové sady nepostradatelné pro trénování DNN.

Řešitelé
Čadík Martin, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Brejcha Jan, Ing. (UPGM FIT VUT)
Lysek Tomáš, Ing. (UPGM FIT VUT)
Polášek Tomáš, Ing. (UPGM FIT VUT)
Tomešek Jan, Ing. (UPGM FIT VUT)
Nahoru