Detail projektu

ROXANNE - Real time network, text, and speaker analytics for combating organized crime

Období řešení: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2022

Typ projektu: grant

Kód: 833635

Agentura: Evropská komise EU

Program: Horizon 2020

Název česky
Síťová, textová analýza a analýza řeči v reálném čase pro boj s organizovaným zločinem
Typ
grant
Klíčová slova

Boj proti kriminalitě, Boj proti obchodování s lidmi, Analýza řeči, Analýza kriminální sítě, Organizovaný zločin, Boj proti terorismu, Platforma pro analýzu, Právní a etický rámec

Abstrakt

Objevování zločineckých sítí a identifikace jejich členů je jedním z hlavních aspektů poslání LEAs. ROXANNE přispěje k dosažení tohoto cíle tím, že překoná silné stránky řečových a jazykových technologií (SLT), vizuální analýzy (VA) a síťové analýzy (NA). Pokud bude financována, ROXANNE dosáhne významného zvýšení rychlosti vyšetřovacích procesů a zlepšení identifikace osob prostřednictvím řeči v rámci kriminálních případů, kdy je analyzováno velké množství legálně zachycených komunikací (s vícejazyčnými atributy). Technický vývoj bude soustředěn kolem platformy ROXANNE, která posílí schopnost analyzovat kriminální síť tím, že poskytne rámec pro získávání důkazů a zpravodajských informací založených na řečových, jazykových a video technologiích. Záměrem není nahradit lidi, ale automatizovat časově náročné úkoly a podporovat rozhodování LEA. Jeho časná verze nabídne předběžné schopnosti SLT, VA a NA ke shromažďování zpětné vazby koncových uživatelů. Konečná verze poskytne vícejazyčné pravděpodobné nástroje, které propojí technologie SLT a NA, které budou podporovány při zpracování přirozeného jazyka (NLP) a relační analýzy v grafu synoptické kriminální činnosti. ROXANNE dosáhne plného souladu s příslušnými právními a etickými rámcimi INTERPOL a EU, včetně inovativních přístupů k řízení ochrany údajů, jako je ochrana soukromí od návrhu. Zvláštní úsilí bude vynaloženo, aby se zajistilo, že výsledky společnosti ROXANNE dosáhnou rozsáhlé přijetí ze strany donucovacích orgánů. Snaha bude posílena prostřednictvím řady vzdělávacích a osvětových kampaní a přímého zapojení LEA z devíti evropských zemí, které otestují naše řešení na základě skutečných údajů. Navíc partner ROXANNE INTERPOL a EUROPOL (člen externí poradní rady) poskytnou poradenství a poradenství. Konsorcium má 24 partnerů s komplementárními dovednostmi, včetně vedoucích pracovníků v klíčových technologických oblastech, které mají dopad na trestní vyšetřování.

Řešitelé
Černocký Jan, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Szőke Igor, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Černá Aneta, DiS
Karafiát Martin, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Veselý Karel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Žižka Josef, Ing. (UPGM FIT VUT)
Žmolíková Kateřina, Ing. (UPGM FIT VUT)
Podpora

[img]
Tento projekt získal financování z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 833635.

Publikace

2022

2021

2020

Nahoru