Detail projektu

WELCOME - Multiple Intelligent Conversation Agent Sevices for Reception, Management and Integration of Third Country Nationals

Období řešení: 1. 2. 2020 - 30. 4. 2023

Typ projektu: grant

Kód: 870930

Agentura: Evropská komise EU

Program: Horizon 2020

Název česky
Vícenásobné služby inteligentního konverzačního agenta pro přijetí, řízení a integraci občanů třetích zemí v EU
Typ
grant
Abstrakt

Cílem projektu WELCOME je výzkum a vývoj inteligentních technologií na podporu přijímání a integrace migrantů v Evropě. Na rozdíl od většiny projektů, které se zabývají problémem integrace migrantů prostřednictvím frontend s rozhraním one-for-all" pro získávání informací a služeb, WELCOME nabídne personalizované a psychologicky a sociálně kompetentní řešení pro migranty i veřejnou správu. Bude rozvíjet pohlcující a inteligentní služby, ve kterých budou inteligentní vícejazyční agenti působit jako oddaní personalizovaní asistenti migrantů v kontextu registrace, orientace, výuky jazyků, občanského vzdělávání a sociálního a společenského začlenění. Agenti budou personalizováni v tom smyslu, že dynamicky přizpůsobí své interakční chování tématu, danému kontextu a profilu účastníka. Pro zajištění reálného" zážitku, a tím i hlubší a rychlejší integrace, budou použity pohlcující virtuální a rozšířené technologie. Pro orgány veřejné správy budou vyvinuty technologie na podporu rozhodování, které budou vycházet z metod vizuální analýzy a sémantického uvažování. K dosažení tohoto cíle bude společnost WELCOME inovovat v oblasti interakce agentů s více pracovníky, vícejazyčných technologií mluveného jazyka, zpracování znalostí, pohlcujícího personalizovaného vzdělávání a technologií sociálního začleňování a strategií podpory rozhodování. Řešení WELCOME bude ověřeno a jeho přenositelnost do různých evropských souvislostí prokázána ve třech případech pilotního využití. Očekává se, že WELCOME jako celek i jeho jednotlivé technologie budou mít velmi významný společenský a ekonomický dopad. WELCOME s vysoce kompetentním konsorciem 15 partnerů: 6 výzkumných institucí, 3 ICT společnosti a 6 subjektů souvisejících s příjmem a integrací migrantů. Pro zvýšení svého vlivu a šíření informací, WELCOME v rámci Mezinárodní subdodavatelské organizace International Migrant Organization.

Řešitelé
Černocký Jan, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Karafiát Martin, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Kocour Martin, Ing. (UPGM FIT VUT)
Plchot Oldřich, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Žižka Josef, Ing. (UPGM FIT VUT)
Podpora

[img]
Tento projekt získal financování z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 870930.

Publikace

2023

2022

2021

Nahoru