Detail projektu

TSB: Studie proveditelnost neveřejného ISP pro potřeby organizací a složek města Brna

Období řešení: 1.4.2019 - 30.5.2019

Typ projektu: smluvní výzkum

Objednatel: Technické sítě Brno, akciová společnost

Název anglicky
TSB: The feasibility study of a private ISP for the needs of organizations of the city of Brno
Typ
smluvní výzkum
Klíčová slova

ISP, studie, csirt, bezpečnost, směrování

Abstrakt

Předmětem této studie je návrh dílčích technologických celků pro provoz společnosti TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO A. S. (ISP-TSB) jako provozovatele neveřejného poskytovatele telekomunikačních služeb pro potřeby příspěvkových organizací zřizovaných městem Brnem a městských částí.

Řešitelé
Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , hlavní řešitel
Podermański Tomáš, Ing. (CVIS VUT) , spoluřešitel
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Nahoru