Detail projektu

CAQTUS - Computer-Aided Quantitative Synthesis

Období řešení: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022

Typ projektu: grant

Kód: GJ20-02328Y

Agentura: Grantová agentura České republiky

Program: Juniorské granty

Název anglicky
CAQtuS: Computer-Aided Quantitative Synthesis
Typ
grant
Klíčová slova

Kvantitativní formální metody; syntakticky řízená syntéza; protipříklady; evoluční optimalizace; aproximační techniky; rozhodovací procedury; automatizace návrhů systémů; výpočetní biochemické modely; pravděpodobnostní programy

Abstrakt

Počítačem podporovaná syntéza je nové paradigma v oblasti automatizace návrhu systémů s mnoha praktickými aplikacemi. V současnosti existují dva hlavní přístupy k syntéze: techniky založené na prohledávání stavového prostoru a induktivní techniky. Prvně zmíněný přístup postupně generuje kandidátní řešení, jejichž korektnost je následně verifikována. Tento přístup zpravidla není schopen dokázat neexistenci nebo optimálnost řešení. Induktivní techniky používají náročnou rozhodovací proceduru, která přímo zkonstruuje požadované řešení, nebo dokáže jeho neexistenci.

Cílem tohoto projektu je vývoj nové metodiky, která unikátním způsobem kombinuje oba přístupy v rámci syntézy řízené syntaxí. Projekt je zaměřen na systémy mající pravděpodobnostní chování či zahrnující přibližné výpočty, a které tak vyžadují kvantitativní analýzu. Navržené metody budou přizpůsobeny problémům v oblasti vývoje relevantních inženýrských a biologických systémů. Věříme, že navržený kombinovaný přístup znatelně rozšíří možnosti současných metod pro automatizovaný vývoj komplexních systémů.

Řešitelé
Češka Milan, doc. RNDr., Ph.D. (UITS FIT VUT) , hlavní řešitel
Lengál Ondřej, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Mrázek Vojtěch, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Ambrožová Gabriela, Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Andriushchenko Roman, Ing. (FIT VUT)
Andriushchenko Roman, Ing. (UITS FIT VUT)
Bíl Jan, Bc. (FIT VUT)
Frejlach Jakub, Ing. (FIT VUT)
Havlena Vojtěch, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Malásková Věra (UITS FIT VUT)
Martiček Štefan, Ing. (UITS FIT VUT)
Matyáš Jiří, Ing. (UITS FIT VUT)
Stupinský Šimon, Ing. (FIT VUT)
Publikace

2022

2021

2020

Nahoru