Detail projektu

Experimentální prostředí pro výzkum, evaluaci a testování distribuovaných datových systémů

Období řešení: 1.3.2019 - 28.2.2020

Typ projektu: grant

Agentura: Vysoké učení technické v Brně

Program: Vnitřní projekty VUT

Název anglicky
Experimental environment for research, evaluation, and testing of distributed data systems
Typ
grant
Klíčová slova

distribuované prostředí, testování, distribuované datové systémy, DDS, evaluace

Abstrakt

Projekt cílí na vytvoření jedinečného experimentálního prostředí, které bude sloužit pro další vývoj a výzkum, ale také pro samotnou evaluaci a testování distribuovaných datových systémů (DDS). Prostředí bude splňovat vysokou možnost škálovatelnosti, jednoduchou modifikaci a rozšiřitelnost, nezávislost na implementaci, možnost různorodých scénářů, společně s vlastními vytvořenými testovacími nástroji pro jejich evaluaci. Jednat se bude o nástroje, baterii testů, pro ověřování bezpečnosti a komunikační/síťových parametrů.

Řešitelé
Zobal Lukáš, Ing. (UIFS FIT VUT) , hlavní řešitel
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Mlýnek Petr, doc. Ing., Ph.D. (FEKT VUT) , spoluřešitel
Musil Petr, Ing. et Ing. (FEKT VUT) , spoluřešitel
Publikace

2019

Nahoru