Detail projektu

Auto-Navigation for Urban Air Mobility

Období řešení: 16.4.2019 - 30.7.2019

Agentura: Honeywell, spol. s r.o.

Název česky
Auto-Navigace pro městskou vzdušnou mobilitu
Typ
smluvní výzkum
Klíčová slova
drony, navigace, vizuální odometrie, IMU, simultánní lokalizace a mapování, fúze senzorů
Abstrakt
Drony a městská vzdušná mobilita jsou na vzestupu. Očekává se, že do konce roku 2025 dosáhnou velkého rozvoje. Proto je zapotřebí technologie umožňující bezpečnou, rychlou a účinnou leteckou přepravu nákladu nebo cestujících. Koncepce provozu takovýchto vzdušných plošin vyžaduje, aby řešení navigace překonala dočasnou ztrátu globálního navigačního družicového systému (GNSS) a zlepšila navigační výkonnost ve svislé ose. Cílem projektu je proto získat rozšíření navigačního systému pomocí vizuálních senzorů a pochopit, jak jsou tyto senzory optimálně integrovány s inerciálními senzory a GNSS.
Řešitelé
Šolony Marek, Ing., PhD. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Milet Tomáš, Ing. (UPGM FIT VUT)
Nahoru