Detail projektu

VALU3S - Verification and Validation of Automated Systems' Safety and Security

Období řešení: 1. 5. 2020 - 31. 7. 2023

Typ projektu: grant

Kód: 8A20009, 876852

Agentura: ECSEL Joint Undertaking

Program: Společná technologická iniciativa ECSEL

Název česky
Verifikace a validace spolehlivosti a bezpečnosti automatizovaných systémů
Typ
grant
Klíčová slova

Bezpečnost; Automobilový průmysl; Simulační nástroje a technologie; Průmyslová automatizace a robotika, mechatronika; Systémové inženýrsví, senzorika, automatizace; Systém systémů; Spolehlivost; Verifikace a validace; Testování; Automatizované systémy

Abstrakt

Výrobci automatizovaných systémů a výrobci komponent užívaných v automatizovaných systémech v posledních letech alokovali enormní čas a úsilí na vývoj a výzkum automatizovaných systémů. Hlavnímu úsilí věnované vývoji těchto systémů byl položen klíčový faktor: "aby tyto systémy pracovaly". Novou funkcionalitu automatizovaných systémů prozatím implementovanou na prototypech je nyní potřeba dodat úspěšně na trh. Avšak rozdíly mezi vývojovým prototypem demonstrující nové možnosti a verzí určenou pro produkci jsou s ohledem na spolehlivost a bezpečnost významné. Aby mohly být tyto systémy dodány na trh, musí být zřejmé, že jsou spolehlivé. Aby toto mohlo být prokázáno, musí být takové systémy verifikovány a validovány s ohledem na požadavky z oblasti spolehlivosti, kyberbezpečnosti a soukromí. Zaměření projektu VALU3S je právě na verifikaci a validaci kyberbezpečnosti automatizovaných systémů. Projekt VALU3S prozkoumává metody, nástroje a koncepty, které jsou určené nebo vhodné pro vývoj automatizovaných systémů. Projekt cílí na vytvoření a vyhodnocení vícerozměrného verifikačního a validačního rámce, který usnadňuje zhodnocení automatizovaných systémů od úrovně jednotlivých komponent po úroveň celého systému, přičemž se snaží o redukci času a úsilí nutného pro zhodnocení těchto systémů. Daný rámec je vícerozměrný, kde základní rozměry zahrnují (i) vyhodnocení prostředí, (ii) typ vyhodnocení, (iii) typ komponent k vyhodnocení a (iv) logiku komponenty k vyhodnocení. Rámec je také vícevrstvý, přičemž každý rozměr daného rámce obsahuje více vrstev. Například pokud se jedná o vyhodnocení prostředí, proces verifikace a validace může být proveden (a) v simulovaném prostředí, (b) v uzavřeném vyhodnocovacím prostředí nebo (c) ve volném prostředí též označovaném např. jako testování v terénu.

Řešitelé
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , hlavní řešitel
Češka Milan, doc. RNDr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Fiedor Jan, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Harmim Dominik, Ing. (FIT VUT)
Holík Lukáš, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Homoliak Ivan, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Hrubý Martin, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Chlubna Tomáš, Ing. (UPGM FIT VUT)
Juráček Ivo, Bc. (UPGM FIT VUT)
Kišš Martin, Ing. (UPGM FIT VUT)
Kohút Jan, Ing. (UPGM FIT VUT)
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Lengál Ondřej, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Liščinský Matúš, Ing. (FIT VUT)
Marcin Vladimír, Ing. (FIT VUT)
Pavela Jiří, Ing. (UITS FIT VUT)
Pavela Ondřej, Ing. (FIT VUT)
Peringer Petr, Dr. Ing. (UITS FIT VUT)
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Rozsíval Michal, Ing. (FIT VUT)
Sangchoolie Behrooz, Ph.D. (RISE)
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Tureček Dominik, Bc. (FIT VUT)
Vlnas Michal, Ing. (UPGM FIT VUT)
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
Publikace

2023

2022

2021

2020

Produkty

2023

2020

Nahoru