Detail projektu

Efektivní konečné automaty pro automatické usuzování

Období řešení: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2024

Typ projektu: grant

Kód: LL1908

Agentura: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Program: ERC CZ

Název anglicky
Efficient Finite Automata for Automated Reasoning
Typ
grant
Klíčová slova

konečné automaty, logika, automatizované uvažování, formální verifikace, analýza programu, analýza tvaru, analýza řetězcových programů, bezpečnost

Abstrakt

Cílem projektu je zlepšit efektivitu základních technik konečných automatů. Konečný automat je základní koncepcí informatiky s četnými aplikacemi. Výzkum automatů přináší neustále nové výsledky týkající se široké škály aplikací v automatizovaném rozhodování, formálním ověřování, zpracování jazyka, databázích a webových technologiích. Bohužel jejich praktický dopad, i když je pozoruhodný, je do značné míry omezen nedostatečnou škálovatelností automatických technik zakořeněné ve velmi základních pojmech a algoritmech. Efektivnost automatické technologie však není dostatečně vyřešena. Výzkum se většinou zaměřuje na různá rozšíření automatů a vzrušující "teoretické" aplikace. Důvodem této nedostatečné pozornosti je skutečnost, že se základní automatizační techniky zdají být z obvyklé automatické teoretické perspektivy již dobře pochopené, a proto neposkytují dostatek prostoru pro výzkum. Je zapotřebí vyvinout soustředěné úsilí a přijít s novými myšlenkami v mnohem pragmatickějším směru, abych mohlo dojít k posunutí vývoje. Příležitost v dosažení průlomu v efektivnosti rozhodování vidím ve využití automatů, které vychází z pokroku v automatizovaném rozhodování a ověřování. Koncepty, jako je líné hodnocení, symbolické reprezentace, abstrakce nebo heuristika z řešení SAT / SMT, lze kombinovat s tradičními automatovými technikami a zpracovat novým způsobem. Plánuji detailně prozkoumat základní automatové nástroje společně s těmito koncepty s důrazem na jejich výkonnost v praxi. Jsem přesvědčen, že když výkonnost v praxi získává zaslouženou pozornost, můžeme očekávat podobně rychlý pokrok, jaký byl např. u řešení problému SAT / SMT nebo u ověřování softwaru, což může vést k velmi užitečným a prakticky škálovatelným metodám a nástrojům, stejně jako k novým příležitostem pro hluboké teoretické studium nových technik.

Řešitelé
Holík Lukáš, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT) , hlavní řešitel
Blahoudek František, RNDr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Češka Milan, doc. RNDr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Fiedor Tomáš, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Havlena Vojtěch, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Holíková Lenka, Ing. (UITS FIT VUT)
Homoliak Ivan, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Horký Michal, Ing. (FIT VUT)
Hošták Viliam Samuel, Ing. (FIT VUT)
Hruška Martin, Ing. (UITS FIT VUT)
Jawed Soyiba, Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Kesiraju Michaela, Bc. (FIT VUT)
Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Lengál Ondřej, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Macák Filip, Ing. (UITS FIT VUT)
Martiček Štefan, Ing. (UITS FIT VUT)
Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc. (UIFS FIT VUT)
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Síč Juraj, Mgr. (UITS FIT VUT)
Slezáková Alexandra, Bc. (FIT VUT)
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Šedý Michal, Bc. (FIT VUT)
Šoková Veronika, Ing. (UITS FIT VUT)
Toth Vaňo Pavol, Bc. (FIT VUT)
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Publikace

2024

2023

2022

2021

2020

Produkty

2024

2022

Nahoru