Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci 1. veřejná soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 2019
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Detail projektu

VIBES - Vestavěná inteligence založená na pokročilých metodách strojového učení a počítačového vidění pro adaptivní systémy počítání na okraji (edge computing)

Období řešení: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022

Typ projektu: grant

Kód: TM01000038

Agentura: Technologická agentura České republiky

Program: 1. veřejná soutěž Program podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 2019

Název anglicky
Embedded Intelligence Based on Advanced Methods of Machine Learning for Edge-Computing Systems with an Application in Livestock Management
Typ
grant
Klíčová slova

ICT systémy; vestavěné systémy; správa hospodářských zvířat

Abstrakt

Cílem projektu je aplikovaný výzkum metod a postupů pro vytváření pokročilých vestavěných systémů a jejich implementace v rámci adaptivních systémů kombinujících cloudová řešení s počítáním na okraji (edge computing). Aplikace nejmodernějších technik strojového učení, počítačového vidění a přizpůsobení vestavěných systémů pro konkrétní úlohy a podmínky, včetně splnění náročných podmínek pro provoz systémů v konkrétních aplikačních prostředích, povede k rychlejšímu zavádění vytvářených řešení do praxe, a posílí tak konkurenceschopnost zúčastněné firmy i univerzitního pracoviště. Výhody vytvořených řešení budou mj. demonstrovány v rámci systému sledování a řízení chovu hospodářských zvířat, jehož vývojem se zabývají zahraniční partneři projektu - korejská firma Gluesys a ústav KETI v Soulu.

Řešitelé
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Ali Anas, Ing. (UPGM FIT VUT)
Kocman Radim, Ing., Ph.D. (CVT FIT VUT)
Nahoru