Detail projektu

Meta IT - Systém inteligentního zavlažování

Období řešení: 1. 9. 2020 - 31. 12. 2022

Typ projektu: grant

Agentura: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Program: OP PIK - Aplikace

Název anglicky
Intelligent irrigation system
Typ
grant
Klíčová slova

zavlažování, senzory, umělá inteligence

Abstrakt

Předmětem předkládaného projektu je výzkum a vývoj naprosto nového řešení pro inteligentní řízení zavlažování s využitím moderních IoT technologií, jako např. senzorů vlhkosti, satelitních dat, cloudových technologií a umělé inteligence. Výstupem projektu bude jeden funkční prototypový systém složený z IoT senzorů a řídícího systému. Projekt je zaměřen na využití strojového učení a umělé inteligence pro systém úspory vody při zavlažování v oblastech postižených suchem. Na projekt poskytována finanční podpora od EU.

Řešitelé
Podivínský Jakub, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , hlavní řešitel
Pánek Richard, Ing. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Čekan Ondřej, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Krčma Martin, Ing. (UPSY FIT VUT)
Nahoru