Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci 2. veřejná soutěž - Programu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Detail projektu

EmIC - Vestavěná inteligence pro chytré kamery s aplikacemi počítačového vidění v dopravě a průmyslu

Období řešení: 1. 10. 2020 - 30. 9. 2023

Typ projektu: grant

Kód: FW02020040

Agentura: Technologická agentura České republiky

Program: 2. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

Název anglicky
EmIC - Embedded Intelligence for Smart Cameras with Traffic and Industrial Computer Vision Applications
Typ
grant
Klíčová slova

algoritmy počítačového vidění, neuronové sítě

Abstrakt

Cílem projektu je prohloubit spolupráci VUT s průmyslovým prostředím, konkrétně startupem Cognitechna s.r.o., a to formou společné výzkumné činnosti. V jejím rámci budou rozvíjeny zejména algoritmy počítačového vidění postavené nad neuronovými sítěmi.  Společnost Cognitechna se v současnosti zaměřuje na integraci těchto "smart" algoritmů do embedded zařízení s omezeným výkonem, příkonem i rozměry. Spolupráce by pak měla přinést inovace z pohledu přizpůsobení a optimalizací algoritmů neuronových sítí pro taková zařízení, aby vyhovovala požadované rychlosti zpracování (často v reálném čase) pro danou úlohu  a s dostačující přesností. Projekt se zaměří na heterogenní výpočetní platformy, které spojují různé výpočetní prostředky, otevírají se tak širší možnosti optimalizace výpočtu algoritmů pro danou platformu.

Řešitelé
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Juránková Markéta, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Sabela David, Ing. (UPGM FIT VUT)
Produkty

2023

2022

Nahoru