Detail projektu

Alliance for developing, teaching and training Digital Forensics and Incident Response students and practitioners

Období řešení: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023

Typ projektu: grant

Kód: 2020-1-LI01-KA203-000185

Agentura: Evropská unie

Program: Erasmus+

Název česky
Aliance pro vývoj, výuku a školení studentů a odborníků v oblasti digitální forenzní analýzy a reakce na incidenty
Typ
grant
Abstrakt

Cílem tohoto projektu je vytvořit alianci Digital Forensics Incident Response (DFIR), která může sloužit jako odborníci v této oblasti, ale co je důležitější, vyvine aktualizované učební plány. Nejprve bude aliance analyzovat nejpotřebnější dovednosti společně s dalšími odborníky v oboru (např. Orgány činnými v trestním řízení), což povede k vytvoření mapy dovedností. Tato mapa dovedností bude sdílena tak, aby programy kybernetické bezpečnosti / digitální forenzní programy mohly odpovídajícím způsobem upravit svůj vzdělávací program. Za druhé, tento projekt vyvine studijní materiály - teoretické i praktické, které budou sdíleny s veřejností a využity partnerskými institucemi. Výsledný materiál může být semestrální kurz nebo 1 týdenní intenzivní seminář.

Řešitelé
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , hlavní řešitel
Hranický Radek, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Mutua Nelson Makau, MSc. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Publikace

2021

Nahoru