Detail projektu

Exchanges for SPEech ReseArch aNd TechnOlogies

Období řešení: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024

Typ projektu: grant

Kód: Proposal ID 101007666

Agentura: Evropská komise EU

Program: Horizon 2020

Název česky
Výměny pro výzkum řeči a technologií
Typ
grant
Abstrakt

Cílem projektu ESPERANTO je posunout technologie zpracování řeči k jejich dalšímu kroku s cílem umožnit šíření těchto technologií v evropských malých a středních podnicích a maximalizovat a zabezpečit jejich využití v občanské společnosti pro forenzní, zdravotnické nebo vzdělávací účely. Konsorcium ESPERANTO předpokládá, že příští generace algoritmů umělé inteligence pro zpracování řeči by měla: 1. být přístupnější: prostřednictvím většího počtu mluvených jazyků a pro aplikace, kde jsou zdroje silně omezené (zdraví, vzdělávání, robotika); 2. integrovat člověka do smyčky, aby byla zaručena vyšší použitelnost a snadnost nasazení a údržby; 3. být vysvětlitelné, aby umožnily citlivé aplikace související s forenzním nebo zdravotním stavem a přispěly k uchovávání osobních údajů zjišťováním a charakterizováním existujících předpojatostí v důsledku povahy současných řečových technologií založených na údajích. ESPERANTO má v úmyslu vést vědeckou komunitu uvolněním hodnotících metrik, protokolů a standardů, které podpoří vývoj a hodnocení této nové generace algoritmů. K dosažení tohoto ambiciózního cíle shromažďuje projekt ESPERANTO velkou a meziodvětvovou komunitu odborníků na aplikace související s řeči, jako jsou transkripce, separace, vylepšení, překlady, porozumění a rozpoznávání řečníků a diarizace k přenosu znalostí, organizování, produkci a standardizaci zdrojů s cílem katalyzovat a napenovat tuto oblast. Hlavní cíle projektu ESPERANTO jsou: - podporovat vývoj nástrojů s otevřeným zdrojovým kódem, které budou podporovat rychlý vývoj, výměnu a reprodukovatelnost; - vytvářet návody a konkurenční základní linie na různá témata zpracování řeči s cílem podpořit podporu nových studentů, výzkumných pracovníků a inženýrů AI; - usnadňovat shromažďování a sdílení jazykových a řečových zdrojů prostřednictvím standardů; - organizovat semináře k pokroku v oblasti řečových technologií a upřednostňovat přenos znalostí.

Řešitelé
Matějka Pavel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Plchot Oldřich, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Rohdin Johan A., Dr. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Landini Federico Nicolás (UPGM FIT VUT)
Ondel Lucas Antoine Francois, Mgr., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Silnova Anna, MSc. (UPGM FIT VUT)
Nahoru