Detail projektu

ESPERANTO - Exchanges for SPEech ReseArch aNd TechnOlogies

Období řešení: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2025

Typ projektu: grant

Kód: 101007666

Agentura: Evropská komise EU

Program: Horizon 2020

Název česky
Výměny pro výzkum řeči a technologií
Typ
grant
Abstrakt

Cílem projektu ESPERANTO je posunout technologie zpracování řeči k jejich dalšímu kroku s cílem umožnit šíření těchto technologií v evropských malých a středních podnicích a maximalizovat a zabezpečit jejich využití v občanské společnosti pro forenzní, zdravotnické nebo vzdělávací účely. Konsorcium ESPERANTO předpokládá, že příští generace algoritmů umělé inteligence pro zpracování řeči by měla: 1. být přístupnější: prostřednictvím většího počtu mluvených jazyků a pro aplikace, kde jsou zdroje silně omezené (zdraví, vzdělávání, robotika); 2. integrovat člověka do smyčky, aby byla zaručena vyšší použitelnost a snadnost nasazení a údržby; 3. být vysvětlitelné, aby umožnily citlivé aplikace související s forenzním nebo zdravotním stavem a přispěly k uchovávání osobních údajů zjišťováním a charakterizováním existujících předpojatostí v důsledku povahy současných řečových technologií založených na údajích. ESPERANTO má v úmyslu vést vědeckou komunitu uvolněním hodnotících metrik, protokolů a standardů, které podpoří vývoj a hodnocení této nové generace algoritmů. K dosažení tohoto ambiciózního cíle shromažďuje projekt ESPERANTO velkou a meziodvětvovou komunitu odborníků na aplikace související s řeči, jako jsou transkripce, separace, vylepšení, překlady, porozumění a rozpoznávání řečníků a diarizace k přenosu znalostí, organizování, produkci a standardizaci zdrojů s cílem katalyzovat a napenovat tuto oblast. Hlavní cíle projektu ESPERANTO jsou: - podporovat vývoj nástrojů s otevřeným zdrojovým kódem, které budou podporovat rychlý vývoj, výměnu a reprodukovatelnost; - vytvářet návody a konkurenční základní linie na různá témata zpracování řeči s cílem podpořit podporu nových studentů, výzkumných pracovníků a inženýrů AI; - usnadňovat shromažďování a sdílení jazykových a řečových zdrojů prostřednictvím standardů; - organizovat semináře k pokroku v oblasti řečových technologií a upřednostňovat přenos znalostí.

Řešitelé
Kudla Radim, Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Plchot Oldřich, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Rohdin Johan A., Dr. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Kohlová Renata, Ing. (UPGM FIT VUT)
Landini Federico Nicolás (UPGM FIT VUT)
Matějka Pavel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Mošner Ladislav, Ing. (UPGM FIT VUT)
Silnova Anna, MSc., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Publikace

2023

2022

2021

Nahoru