Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci 2. veřejná soutěž programu Doprava 2020+
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Detail projektu

Systém diagnostiky stavu a ochrany mostních konstrukcí s využitím WIM

Období řešení: 1. 4. 2021 - 31. 3. 2024

Typ projektu: grant

Kód: CK02000126

Agentura: Technologická agentura České republiky

Program: 2. veřejná soutěž programu Doprava 2020+

Název anglicky
Condition diagnostics and protection of bridge constructions system with application of WIM system
Typ
grant
Klíčová slova

Diagnostika stavu; Mostní konstrukce; Ochrana; Využití WIM

Abstrakt

Cílem projektu je navrhnout funkční systém, který bude sloužit ke stanovení vazby mezi dopravním proudem a chováním mostní konstrukce. Tento systém zahrnuje následující části: subsystém párování dat mezi dvěma oddělenými systémy, subsystém trasování pohybu vozidel po mostní konstrukci a subsystém vysokorychlostního vážení (WIM) s přímým synchronním zapracováním výstupů senzorů mostní konstrukce. Získané výstupy z těchto subsystémů zpracuje navržený vyhodnocovací software, který bude zahrnovat prvky neuronových sítí a prvky strojového učení. Pro posílení uplatnitelnosti v praxi bude vytvořena metodika pro postupy monitorování a vyhodnocení chování mostu s využitím systému WIM a pro zavádění obdobných systémů do provozu.

Řešitelé
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Beran Vítězslav, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Dobeš Petr, Ing. (UPGM FIT VUT)
Fučík Otto, doc. Dr. Ing. (UPSY FIT VUT)
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Pečiva Jan, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Nahoru