Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci 3. veřejná soutěž - Programu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, PODPROGRAM 1 TECHNOLOGIČTÍ LÍDŘI
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Detail projektu

MASAPI - Multilingvální asistent pro hledání, analýzu a zpracování informací a podporu rozhodování

Období řešení: 1. 1. 2021 - 30. 4. 2024

Typ projektu: grant

Kód: FW03010656

Agentura: Technologická agentura České republiky

Program: 3. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, PODPROGRAM 1 TECHNOLOGIČTÍ LÍDŘI

Název anglicky
Multilingual assistant for searching, analysing and processing information and decision-making support
Typ
grant
Klíčová slova

asistenční nástroj, umělá inteligence, multilingvální aplikace

Abstrakt

Cílem projektu je vytvoření multilingválního asistenčního nástroje pro podporu rozhodování a přípravu informativních textů vysoké kvality. Asistent bude zpracovávat dostupné informace (lokální soubory, maily, indexované weby) v běžně užívaných formátech (HTML, TXT, PDF, DOCX, XLSX, ODT apod.) a podporovaných jazycích, budovat z nich znalostní bázi, odpovídat uživateli na dotazy nad ní a dohledávat podporu pro výsledky v indexovaných dokumentech.
Nástroj bude schopen sumarizovat velká množství textu a automatizovaně získávat data z webu a tím výrazně šetřit čas uživatele. Bude obsahovat uživatelsky přístupné AI nástroje pro řešení konkrétních praktických problémů, např. z oblasti prodeje a marketingu. Vysoce multilingvální aplikace bude prodávána v Evropě, USA a Jižní Americe.

Řešitelé
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Fajčík Martin, Ing. (UPGM FIT VUT)
Vrška Luděk (CVT FIT VUT)
Publikace

2022

Produkty

2023

2022

Nahoru