Detail projektu

Vizuální kontrola

Období řešení: 1. 7. 2020 - 30. 9. 2022

Typ projektu: smluvní výzkum

Objednatel: Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.

Název anglicky
Visual Inspection
Typ
smluvní výzkum
Klíčová slova

vizuální kontrola, strojové učení, detekce výrobních vad

Abstrakt

Smluvní výzkum se zaměří na vytvoření přehledu metod vizuální kontroly, využívající strojové učení, a dále realizaci softwaru pro detekci vadných výrobků v konkrétních výrobních provozech.

Řešitelé
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Bártl Roman, Bc. (CVT FIT VUT)
Nahoru