Detail projektu

NTT - Speech enhancement front-end for robust automatic speech recognition with large amount of training data

Období řešení: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021

Typ projektu: smluvní výzkum

Objednatel: NTT Corporation

Název česky
Parametrizace s obohacováním řeči pro robustní automatické rozpoznávání řeči s velkým objemem trénovacích dat
Typ
smluvní výzkum
Klíčová slova

rozpoznávání řeči, odolnost, velký objem dat,

Abstrakt

Cílem společného výzkumu je vyvinout technologie parametrizace s obohacováním řeči pro robustní automatické rozpoznávání řeči s velkým objemem trénovacích dat v rámci spolupráce mezi VUT a NTT. Práce je založena na nízkodimenzionálních reprezentacích dat (embeddings) produkovaných neuronovými sítěmi v různých místech řetězce zpracování.

Řešitelé
Žmolíková Kateřina, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Černocký Jan, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Kocour Martin, Ing. (UPGM FIT VUT)
Švec Ján, Ing. (UPGM FIT VUT)
Publikace

2021

Nahoru