Detail projektu

Univerzální telemedicínské softwarové knihovny - SV

Období řešení: 1. 9. 2021 - 31. 5. 2023

Typ projektu: smluvní výzkum

Objednatel: Meta IT s.r.o.

Název anglicky
Universal telemedicine software libraries - SV
Typ
smluvní výzkum
Klíčová slova

telemedicína

Abstrakt

Předmětem projektu je realizace softwarového řešení orientovaného na
oblast telemedicíny. V současné době, značně nestabilní, ale zároveň
progresivní na výzkum a vývoj technologií s ohledem na krizi spojenou s
pandemií COVID-19, je vhodné se právě této oblasti věnovat a vytvářet
řešení, která mohou být i potenciálně komerčně úspěšná.

Řešitelé
Sadovský Petr, Ing., Ph.D. (VCIT FIT VUT) , hlavní řešitel
Orság Filip, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Klíma Ondřej, Ing. (ICV VUT)
Nahoru