Detail projektu

WIM Latin America

Období řešení: 1. 7. 2021 - 31. 5. 2023

Typ projektu: grant

Kód: EG20_321/0025242

Agentura: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Program: OP PIK - Aplikace

Název anglicky
WIM Latin America
Typ
grant
Klíčová slova

vážení v pohybu, inteligentní dopravní systémy, čtení registračních značek, značení a rozpoznávání modelů

Abstrakt

Cílem projektu je inovace a získání zkušeností s konstrukcí a provozem systému vážení za jízdy WIM (Weigh-in-Motion) pro export se zaměřením zejména na prostředí Latinské Ameriky a vývoj SW modulů nutných pro vstup na tento trh. Tato inovace zahrnuje vývoj a implementaci klasifikace vozidel, detekce překročení váhových limitů, adaptaci systému čtení registračních značek (LPR), adaptaci systému vizuální klasifikace (MMR) a integraci komunikačního protokolu, jako je NTCIP (National Transportation Communications for ITS (Intelligent Transportation Systems Protocol). Cílem projektu je tedy WIM systém adaptovaný na nové trhy ve formě funkčního vzorku a příslušný software pro provoz takového systému.

Řešitelé
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Najman Pavel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Musil Petr, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Produkty

2023

Nahoru