Detail projektu

FIT VUT - Příprava vlastního projektu v rámci programu Horizon Europe

Období řešení: 1. 8. 2021 - 31. 1. 2022

Typ projektu: grant

Agentura: Jihomoravský kraj

Program: Smart akcelerátor v Jihomoravském kraji II

Název anglicky
FIT BUT - Preparation of own project for Horizon Europe program
Typ
grant
Klíčová slova

IT, Networking, R&D, Výměna zkušeností, Šíření dobré praxe

Abstrakt

Fakulta informačních technologií v Brně je excelentní vysokoškolské pracoviště, které má mnohaletou zkušenost s realizací mezinárodních projektů, do kterých jsou zapojena velká konsorcia. Realizace přípravného projektu v rámci projektu Smart Akcelerátor v JMK II umožní FIT kvalitní přípravu budoucího podání vlastního projektu do mezinárodního programu Horizon Europe, konkrétně do výzvy Twinning. Tato výzva je zaměřena na institucionální networking, který napomáhá přenosu znalostí, dovedností a výměně osvědčených praktik, a tím stimuluje zvýšení kvality výzkumných kapacit.

Řešitelé
Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc. (UIFS FIT VUT) , hlavní řešitel
Češka Milan, prof. RNDr., CSc. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Nahoru