Detail projektu

AISEE - AI Softwarový expertní vyhledávač pro videa a fotografie

Období řešení: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2025

Typ projektu: grant

Kód: VJ02010029

Agentura: Ministerstvo vnitra České republiky

Program: Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 20192025 (IMPAKT 1) PODPROGRAMU 1 SPOLEČNÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY (BV IMP1/2VS)

Název anglicky
AISEE - Artificial Intelligence based Search Environment for photo/video
Typ
grant
Klíčová slova

AI, forenzní praxe, software, detekce, Policie ČR

Abstrakt

Projekt řeší AI vytěžování dat ve forenzní praxi. Nabídne SW platformu pro detekci objektů zájmu na základě komplexních prostoro-časových vztahů s atributy objektů a indexovaných vzájemných vztahů. Umožní trénování AI metod přímo v prostředí Policie ČR pomocí AI postupů semiautomatického a weakly supervised" učení a zapojení koncového uživatele. Navržené postupy zohlední nedostatek trénovacích dat. Součástí bude rozhraní pro zadávání dotazů a vyhodnocování odpovědí odpovídající potřebám forenzní praxe. Platforma umožní evaluaci efektivity vzhledem k omezením z praxe. Vývoj proběhne třífázově s uživatelskou zpětnou vazbou. Vznikne sada testovacích videosekvencí podle uživatelských scénářů a výzkumná zpráva adresující aspektů použití AI metod z pohledu etiky, právního rámce a lidských práv.

Řešitelé
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Bažout David, Ing. (UPGM FIT VUT)
Hradiš Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Juránek Roman, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Juránková Markéta, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Kapinus Michal, Ing. (UPGM FIT VUT)
Karas Matej, Ing. (UPGM FIT VUT)
Kreslík Martin (CVT FIT VUT)
Materna Zdeněk, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Skokanová Jana, Mgr. (CVT FIT VUT)
Šolony Marek, Ing., PhD. (UPGM FIT VUT)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
Nahoru