Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci 4. veřejná soutěž - Programu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Detail projektu

Neinvazivní a bezpečná identifikace předmětů a výrobků

Období řešení: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2023

Typ projektu: grant

Kód: FW04020153

Agentura: Technologická agentura České republiky

Program: 4. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

Název anglicky
Non-Invasive and Secure IDentification
Typ
grant
Klíčová slova

optická identifikace objektů, zabezpečení dodavatelských řetězců, strojové učení

Abstrakt

Hlavním cílem je vyvinout nové algoritmy pro identifikaci objektů na základě jejich vizuální povrchové struktury. Vyvíjené algoritmy mají dobře škálovat pro střední a vysoké počty identifikovaných položek. Vyvíjené algoritmy mají umožnit identifikaci při použití různých pořizovacích zařízení (kamer), např. kombinování kamer vestavěných v chytrých telefonech a průmyslových kamer. Nové algoritmy budou vyvinuty a otestovány na pořízených datových sadách a připraveny pro nasazení v produktech hlavního příjemce.

Řešitelé
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Bartl Vojtěch, Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Špaňhel Jakub, Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Bobák Petr, Ing. (UPGM FIT VUT)
Juřica Tomáš, Ing. (UPGM FIT VUT)
Tomešek Jan, Ing. (UPGM FIT VUT)
Vaško Marek, Ing. (UPGM FIT VUT)
Nahoru